Priser.


 

9000,- kr. pr. måned i 12 måneder. Indbetales sidste hverdag i måneden. Pladsen er forudbetalt. 

Tilskud

Odense Kommunes tilskud i 2024 er 6039,- kr. Og vil den 10-15. I måneden blive indbetalt på jeres konto.

Egenbetaling

2961,- kr. (priserne reguleres hvert år d. 1. januar, samtidig med at kommunens tilskud reguleres.) 

 

Søskendetilskud.

Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn. Søskendetilskuddet svarer til 50% af institutionstaksten på den billigste plads. Gives tilskuddet til et barn i f.eks. børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. Gives søskendetilskuddet til et barn i privat børnepassning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du/I ville have betalt, hvis dit barn gik i institution.

Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske fra d. 15. eller ved udgangen af måneden. Der er 2 mdr. opsigelse. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr. (Fastsat af Odense Kommune)

Sådan gør du.


For at I kan få plads i privat dagpleje, skal I når I bliver tilbudt kommunal plads sige nej tak og sige I vil have barnet passet hos en privatpasser efter fritvalgsordningen.

Hvis I allerede har en kommunal dagpleje plads, skal I opsige pladsen og sige, at I ønsker plads hos mig til pladsanvisningen.


Del siden